View in English

การเจรจาตกลงทั่วไปในประเทศไทย

US: 650.583.4300 | Thailand: +66 (0)2 503 4172 – 5

ตามธรรมชาติของเหตุการณ์เพลิงใหม้ ระเบิด พายุไต่ฝุ่น น้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนและเกิดได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีผลกระทบที่ร้ายแรงทั้งกับตัวบุคคล ครอบครัวและธุรกิจที่ต้องรับรู้ การฟื้นฟูมักต้องใช้เวลานานหลายวัน หลายเดือนหรือแม้แต่หลายปี กระบวนการมักมีความซับซ้อนโดยไม่จำเป็นที่เป็นผลมาจากการแข่งขันด้านผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยและผู้ทำประกัน

ในฐานะหนึ่งในองค์กรมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาด้านความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจัดให้มีการช่วยเหลือและการสนับสนุนทันทีให้กับบริษัทในประเทศในการเตรียมความพร้อมในเชิงรุก การนำเสนอและการเจรจาต่อรองของการเรียกร้องความสูญเสียและความเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ตัวแทนในประเทศของเราที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในนนทบุรี ให้ความเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับในการสนับสนุนเชิงลึกภายในประเทศและความรู้ในระดับภูมิภาค พร้อมความสนับสนุนจากนักกลยุทธ์และผู้เจรจาตกลงทั่วไปที่ดีที่สุดในโลก

นับตั้งแต่ปี พ.ศง2489 บริษัท Greenspan Co./Adjusters International ได้ดำเนินการบนหลักการของประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพและแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า — มาตรฐานที่ทำให้ทีมของ Greenspan Co./Adjusters International เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการเจรจาตกลงทั่วไป ด้วยลูกค้าที่สำคัญๆ ทั่วโลก เช่น รัฐบาลคูเวต สายการบิน Lufthansa สายการบิน Continental Airlines อาคาร World Trade Center (การท่าเรือนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี) หลังเหตุกาณณ์ 9/11; และลูกค้าในประเทศไทย เช่น Apic Yamada, DHAS, Ecolab (Thailand), Medigloves, นวนคร (มหาชน), Pacific Containerbag/Pacific Polysak Industry, Seal, Union Star SEIBO และ Varin, บริษัท Greenspan Co./Adjusters International ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการฟื้นตัวทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจากหลากหลายความสูญเสียทางภัยพิบัติมากที่สุดในรอบยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างบริษัทของเราทั้งสอง ความเป็นหุ้นส่วนที่จะช่วยให้ทีมงานของเราให้ความช่วยเหลือทางการปฏิบัติ ในขณะที่สร้างความเชื่อมั่นให้อนาคตทางการเงินของบริษัทของคุณกับเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดด้านการฟื้นฟูจากความเสียหาย เรามีความเชี่ยวชาญที่รวมถึงด้านกลยุทธ์การเรียกร้อง ขอบเขตและค่าใช้จ่าย การประเมินราคาและการชำระหนี้ มาให้เราช่วยในการสร้างโร้ดแม็ปเพื่อการฟื้นฟูดีกว่า

โปรดไปที่หน้าการผลิตของเรา, หน้าการหยุดชะงักทางธุรกิจและการเรียกร้องเชิงพาณิชย์เพื่อดูข้อมูลเชิงลึก หรือ e-mail หาเราได้ที่ info@greenspan.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การอ้างอิงของลูกค้าและความสำเร็จ

บทความที่ให้ข้อมูล