View in English

การกู้คืนประเทศไทยเสียหายจากน้ำท่วม

888.473.3677   info@greenspan.com

โดยทั่วไปแล้ว ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติมักเกิดขึ้นในลักษณะสุดจะคาดเดา ไม่สามารถเตรียมการหรือวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าได้ อีกทั้งจู่โจมทำลายล้างแบบไม่ให้ตั้งตัวผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ความเสียหายย่อยยับสุดจะคณานับ สร้างความสูญเสียให้กับบุคคล ครอบครัวญาติพี่น้อง รวมถึงกิจการและธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหาย ก็มักใช้เวลานานแรมดือนหรือยาวนานข้ามปี และมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจำเป็น เมื่อมีการเจรจากันในเรื่องผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งล่าสุด ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในรอบ ๕๐ ปี เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน บริษัท The Greenspan Co./Adjusters International ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านการเรียกร้องชดเชยความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้ร่วมมือกับบริษัท Insight Advice Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการเจรจาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย รายเดียวของไทย ในการเสนอความช่วยเหลือและการให้สนับสนุนอย่างทันท่วงที ให้กับกิจการและบริษัทของไทย ในการเตรียมพร้อมในเชิงรุก การนำเสนอขอความช่วยเหลือ และการเจรจาต่อรอง เพื่อเรียกร้องค่าทดแทนประกันภัย จากความเสียหายและความสูญเสีย อันเกิดจากอุทกภัยครั้งล่าสุดนี้ ความร่วมมือระหว่างบริษัททั้ง ๒ แห่งนี้ ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายว่า ท่านจะได้รับความช่วยเหลือในเชิงลึก อย่างทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ความเข้าใจของผู้ดำเนินการในภูมิภาค บนพื้นฐานของการดำเนินงาน และการใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนต่อความสูญเสียอย่างมืออาชีพและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาค่าสินไหมทดแทนที่ได้ดำเนินการมาช้านานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่สุดในโลก

บริษัท The Greenspan Co./Adjusters International ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1946 และได้ดำเนินกิจการ โดยยึดมั่นในหลักการที่ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และคำมั่นสัญญาที่ให้กับงานบริการลูกค้า อันเป็นมาตรฐานที่ได้ส่งเสริมให้ทีมงานของบริษัท The Greenspan Co./Adjusters International ทั่วโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมการเจรจาต่อรองเรื่องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย โดยมีลูกค้ารายใหญ่ ที่เป็นบริษัทและหน่วยงานระดับโลกหลายราย อาทิ รัฐบาลคูเวต บริษัทสายการบินลุฟฮันซ่า บริษัทสายการบินคอนติเนนทัล เวิร์ลเทรดเซนเตอร์ (การท่าแห่งมหานครนิวยอร์คและรัฐนิวเจอร์ซีย์) หลังเกิดเหตุการณ์ 9/11 และกิจการอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทลูกค้า ให้มีการฟื้นฟูสถานภาพด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งรุนแรงหลายต่อหลายครั้ง ในช่วงกว่า 20 ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ผ่านมา

ความรุนแรงของภัยพิบัติน้ำท่วมในประเทศไทยครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญมากขึ้นของความร่วมมือระหว่างบริษัท The Greenspan Co./Adjusters International และ บริษัท Insight Advice Ltd. อันจะช่วยให้ทีมงานของเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านการเงินให้กับบริษัทของท่าน ด้วยเครือข่ายการฟื้นฟูความสูญเสียโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดระดับโลก เปิดโอกาสให้บริษัทของเราได้ช่วยสร้างเส้นทางสู่การฟื้นฟูด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญงาน รวมถึงทุกแง่มุมด้านต่างๆ ของกลยุทธ์การเคลมประกันภัย ขนาดและค่าใช้จ่าย การประเมินมูลค่าความเสียหาย และการปิดการเจรจา (Settlement) ทั้งนี้ หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อเราได้ที่ info@greenspan.com.

การอ้างอิงของลูกค้าและความสำเร็จ

บทความที่ให้ข้อมูล